Školní družina

ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.
 
Ve ŠD provádíme pravidelné činnosti, příležitostné akce, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti i přípravu na vyučování (nepíšeme s dětmi domácí úkoly).
 
Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.
 
V naší ŠD máme 3 oddělení, ve kterých pracuji tyto vychovatelky:
 
Vedoucí vychovatelka: Hrnčířová Šárka
1. oddělení - Hrnčířová Šárka, Bergerová Sabina
2. oddělení - Miková Šárka
3. oddělení – speciální – Bc. Matušů Renáta
 
Provoz ŠD:
Ráno: 6.15 – 8.00
Odpoledne: 11.40 – 16.00
 
Platba za vzdělávání ve ŠD je stanovena ředitelkou školy - 100,- na měsíc, přičemž se dá platit měsíčně nebo na delší období.
 
Pro činnost ŠD využíváme – místnosti k tomu určené, dále pak tělocvičnu, počítačovou učebnu, venkovní hřiště, areál v okolí školy a cvičnou kuchyňku.
 
Tématické hodiny ve ŠD:
Pondělí – učíme se kreslit
Úterý – tvoříme
Středa – míčové a závodivé hry
Čtvrtek – deskové hry
Pátek – pinčes a bembajs

 

Nabízíme dětem smysluplné využití volného času, rozvíjíme u nich pohybové schopnosti, učíme děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci. Vedeme děti k samostatnému rozhodování, rozvíjíme u nich slovní zásobu a fantazii, cvičíme paměť, postřeh a soustředění. Vytváříme u dětí pracovní návyky a vztah k práci. Podporujeme je v tvořivosti, posilování sebedůvěry a uvědomování si svých práv i povinností.


Školní družina

ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.
 
Ve ŠD provádíme pravidelné činnosti, příležitostné akce, spontánní aktivity, odpočinkové činnosti i přípravu na vyučování (nepíšeme s dětmi domácí úkoly).
 
Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka.
 
V naší ŠD máme 3 oddělení, ve kterých pracuji tyto vychovatelky:
 
Vedoucí vychovatelka: Hrnčířová Šárka
1. oddělení - Hrnčířová Šárka, Bergerová Sabina
2. oddělení - Miková Šárka
3. oddělení – speciální – Bc. Matušů Renáta
 
Provoz ŠD:
Ráno: 6.15 – 8.00
Odpoledne: 11.40 – 16.00
 
Platba za vzdělávání ve ŠD je stanovena ředitelkou školy - 100,- na měsíc, přičemž se dá platit měsíčně nebo na delší období.
 
Pro činnost ŠD využíváme – místnosti k tomu určené, dále pak tělocvičnu, počítačovou učebnu, venkovní hřiště, areál v okolí školy a cvičnou kuchyňku.
 
Tématické hodiny ve ŠD:
Pondělí – učíme se kreslit
Úterý – tvoříme
Středa – míčové a závodivé hry
Čtvrtek – deskové hry
Pátek – pinčes a bembajs

 

Nabízíme dětem smysluplné využití volného času, rozvíjíme u nich pohybové schopnosti, učíme děti mezilidské komunikaci, spolupráci a toleranci. Vedeme děti k samostatnému rozhodování, rozvíjíme u nich slovní zásobu a fantazii, cvičíme paměť, postřeh a soustředění. Vytváříme u dětí pracovní návyky a vztah k práci. Podporujeme je v tvořivosti, posilování sebedůvěry a uvědomování si svých práv i povinností.