Rozhodnutí o přijetí

ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Ve školním roce 2022/2023 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícími registračními čísly:

081211X014

120312X013

161012X012

120924X011

151214X010

110822X009

130819X007

140218X006

Rozhodnutí o přijetí

ZŠ J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Ve školním roce 2022/2023 se přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole žáci s následujícími registračními čísly:

081211X014

120312X013

161012X012

120924X011

151214X010

110822X009

130819X007

140218X006