Informace školní jídelny

Ve školní jídelně vaříme pestrou a vyváženou stravu, která je přizpůsobena věku strávníků. Stravování zajišťujeme pro žáky a zaměstnance školy, důchodce a ostatní strávníky. 
 
Došlo k inovaci jídelníčku, do něhož jsou ve větší míře zařazována jídla zdravé výživy. 
 
Od 1. září 2021 máme ve škole nultý ročník, kterému připravujeme ranní a odpolední svačinky.
 
Cena dopolední svačinky činí 11,- Kč. Odpolední svačinka stojí 10,- Kč. Oběd 31,- Kč. 
 
Pro žáky 1. stupně základní školy připravujeme svačinky a zajišťujeme pitný režim. 
 
V bufetu nabízíme muffiny, obložené rohlíky, rozpékané bagety, bulky se sýrem, tousty, croissanty a ovoce. Muffiny jsou buď čokoládové, kokosové nebo s ovocem. Obložené pečivo nabízíme se šunkou nebo sýrem a se zeleninou.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY
Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1. 4. 2023 navýšit cenu stravného.
Úprava stravného od 1. dubna 2023
žáci 7 - 10 let       31,- Kč
žáci 11 - 14 let     33,- Kč
žáci nad 15 let     34,- Kč
cizí strávníci        95,- Kč 
 
PROSÍME O KONTROLU NASTAVENÍ INKASNÍHO LIMITU VE SVÉ BANCE. 
Pokud máte zadán měsíční limit, prosíme o ověření, zda je tento limit dostačující.
Je nutné počítat s maximálním počtem obědů v měsící, tj. 23 dnů x cena obědu).
PLATBA NA MĚSÍC DUBEN PROBÍHÁ JIŽ KOLEM 24. BŘEZNA. 
 
Přihlašování žáků ke stravování
Noví žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou alespoň jedním z rodičů. Na přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje. Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1-9 třída ). 
Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1-9 třída ). 
Věk strávníka je počítán dle školního roku. Ve školním roce (1.9. – 31.8. následujícího roku), ve kterém dítě dosáhne hraničního věku (10 a 15 let), je posunuto od začátku tohoto roku do vyšší kategorie a tím i zvýšené platby.  Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4 Vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.
 
Odhlašování obědů 
·        telefonicky na čísle 602 403 178 nejpozději do 7.00 hod, poté se již odhlášky nepřijímají.
·        e-mailem na adrese nejpozději do 8.00 hod
·        předchozí pracovní den na www.estrava.cz do 11.00 hod.
·        v době nemoci odhlašování do 7.00 hod . – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče, pak lze zakoupit za plnou cenu  (do ceny obědu 54,- Kč), protože ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu.
Další informace
V případě, že Vaše dítě ukončí stravování ve škole, či dojde k jiné změně oproti prvotnímu zadání do rejstříku strávníků (adresa, číslo kontaktního telefonu či číslo bankovního účtu), je toto NUTNÉ NEPRODLENĚ ohlásit vedoucímu školní jídelny. Předejdete tak nejasnostem v objednávání a vyúčtování stravného. 

 

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku nebo při ukončení docházky tzv. „vratkou“ na účet.

 
 

stravne zdarma

 

Informace školní jídelny

Ve školní jídelně vaříme pestrou a vyváženou stravu, která je přizpůsobena věku strávníků. Stravování zajišťujeme pro žáky a zaměstnance školy, důchodce a ostatní strávníky. 
 
Došlo k inovaci jídelníčku, do něhož jsou ve větší míře zařazována jídla zdravé výživy. 
 
Od 1. září 2021 máme ve škole nultý ročník, kterému připravujeme ranní a odpolední svačinky.
 
Cena dopolední svačinky činí 11,- Kč. Odpolední svačinka stojí 10,- Kč. Oběd 31,- Kč. 
 
Pro žáky 1. stupně základní školy připravujeme svačinky a zajišťujeme pitný režim. 
 
V bufetu nabízíme muffiny, obložené rohlíky, rozpékané bagety, bulky se sýrem, tousty, croissanty a ovoce. Muffiny jsou buď čokoládové, kokosové nebo s ovocem. Obložené pečivo nabízíme se šunkou nebo sýrem a se zeleninou.

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY
Vzhledem k narůstajícím cenám potravin jsme nuceni od 1. 4. 2023 navýšit cenu stravného.
Úprava stravného od 1. dubna 2023
žáci 7 - 10 let       31,- Kč
žáci 11 - 14 let     33,- Kč
žáci nad 15 let     34,- Kč
cizí strávníci        95,- Kč 
 
PROSÍME O KONTROLU NASTAVENÍ INKASNÍHO LIMITU VE SVÉ BANCE. 
Pokud máte zadán měsíční limit, prosíme o ověření, zda je tento limit dostačující.
Je nutné počítat s maximálním počtem obědů v měsící, tj. 23 dnů x cena obědu).
PLATBA NA MĚSÍC DUBEN PROBÍHÁ JIŽ KOLEM 24. BŘEZNA. 
 
Přihlašování žáků ke stravování
Noví žáci, kteří se chtějí stravovat ve školní jídelně, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování podepsanou alespoň jedním z rodičů. Na přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje. Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1-9 třída ). 
Přihláška na stravování platí po celou dobu povinné školní docházky (1-9 třída ). 
Věk strávníka je počítán dle školního roku. Ve školním roce (1.9. – 31.8. následujícího roku), ve kterém dítě dosáhne hraničního věku (10 a 15 let), je posunuto od začátku tohoto roku do vyšší kategorie a tím i zvýšené platby.  Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4 Vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování.
 
Odhlašování obědů 
·        telefonicky na čísle 602 403 178 nejpozději do 7.00 hod, poté se již odhlášky nepřijímají.
·        e-mailem na adrese nejpozději do 8.00 hod
·        předchozí pracovní den na www.estrava.cz do 11.00 hod.
·        v době nemoci odhlašování do 7.00 hod . – první den lze oběd vyzvednout v době od 11.30 hod. do 11.45 hod., ostatní dny odhlásit. Neodhlášené zaplacené obědy propadají podle zák. 561/2005 Sb. První den nemoci žáka je možné oběd odebrat do jídlonosiče, pak lze zakoupit za plnou cenu  (do ceny obědu 54,- Kč), protože ostatní dny nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu.
Další informace
V případě, že Vaše dítě ukončí stravování ve škole, či dojde k jiné změně oproti prvotnímu zadání do rejstříku strávníků (adresa, číslo kontaktního telefonu či číslo bankovního účtu), je toto NUTNÉ NEPRODLENĚ ohlásit vedoucímu školní jídelny. Předejdete tak nejasnostem v objednávání a vyúčtování stravného. 

 

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku nebo při ukončení docházky tzv. „vratkou“ na účet.

 
 

stravne zdarma